dimarts, 15 de març de 2016

Proves d'accés als ensenyaments esportius de tècnic i tècnic superior esportiu i a les formacions de nivells 1 i 3 2016 d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 7079 (15/03/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/633/2016, de 7 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2016, d'Era Val d'Aran.
Enllaç: convocatòria.