dissabte, 19 de març de 2016

Prova d'accés a tècnic superior en tècniques d'actuació teatral 2016-17

Referència: DOGC núm. 7082 (18/03/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/673/2016, de 10 de març, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponents al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.