diumenge, 18 de maig de 2008

Convocatòria dels Premis Catalunya d'Educació

Referència: DOGC núm. 5132 - 16/05/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1423/2008, de 8 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres educatius i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents a l'any 2008. (Pàg. 37659)
S'estableixen tres categories del premi:
a) Premi Marta Mata a mestres, professores o professors que per la seva trajectòria personal i professional han excel•lit en l'exercici de la seva tasca docent.
b) Centres educatius que imparteixen ensenyaments de règim general o especial degudament autoritzats pel Departament d'Educació i que han dut a terme experiències reeixides d'innovació pedagògica.
c) Institucions que han contribuït al procés de construcció d'una escola catalana de qualitat al servei de la societat catalana i que s'han distingit per la defensa de l'educació i els seus valors.
Termini: fins l'11 de juliol de 2008