divendres, 23 de maig de 2008

Convocatòria d'estades de formació pel professorat de FP

Referència: DOGC núm. 5137 - 23/05/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1491/2008, de 19 de maig, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació en empreses i institucions al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2008-2009. (Pàg. 39883)
Termini: fins al 27 de juny de 2008