dimarts, 27 de maig de 2008

Conveni col•lectiu de l'ensenyament privat

Referència: DOGC núm. 5139 - 27/05/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ TRE/1531/2008, de 30 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu de treball per al sector de l'ensenyament privat de Catalunya per a l'any 2007 (codi de conveni núm. 7900575). (Pàg. 40725)