dissabte, 3 de maig de 2008

El trist adéu del batxillerat nocturn

De sobte i sense avisar el Govern de la Generalitat acaba de donar l’ordre de no deixar matricular cap alumne més a primer de batxillerat en el seu règim de nocturn. La decisió s´ha pres sense comunicar-la prèviament a les direccions dels centres afectats. Va ser mitjançant una trucada de telèfon el divendres 25 d´abril. M’imagino la sorpresa del professorat, pre exemple, de l’institut Lluís de Peguera de Manresa que està celebrant el 50è aniversari del batxillerat nocturn o la dels professors de l’institut Investigador Blanxart de Terrassa que porten des del 1970 oferint aquesta opció de batxillerat.
El Departament d´Educació, dirigit per un socialista, ha començat el procés de tancament de tots els batxillerats nocturns públics de Catalunya, i preten substituir-los per una oferta d´educació a distància. Així doncs els alumnes que el proper curs hagin de repetir primer curs o que vulguin començar el primer de nocturn hauran de fer-ho mitjançant l´Institut Obert de Catalunya, l’ICO, i de forma no presencial.
Voler treure el batxillerat nocturn sembla una decisió injusta, i una vergonya, per a tots aquells que cada tarda renuncien al seu lleure després de la seva jornada laboral per anar al seu institut i intentar millorar la seva formació acadèmica. Dia rere dia s’esforcen, tot compaginant el treball amb els estudis, per assolir una formació superior que els permeti millorar laboralment. I la decisió aquesta la prenen els mateixos que s’omplen la boca parlant de progressisme i de polítiques d’esquerres, és una decisió que va directament contra els que no han pogut obtenir el títol de batxillerat per diversos motius. Sembla que no els importi gaire el futur de moltes persones que volen tornar a estudiar.
L’argument de que l’ICO suplirà aquesta modalitat no s’aguanta per enlloc doncs la presencialitat en el món educatiu té una sèrie de virtuts que no podem obviar. No tothom és capaç de fer un curs no presencial via internet, molta gent necessita de la rutina, de la constància, d’anar cada dia al seu centre i que els professors els hi proporcionin els temes, els exercicis, i els hi facin les explicacions pertinents. Estudiar de forma no presencial requereix d’un autodomini i constància que no tothom té i només cal fer una ullada al nombre d’abandonaments d’aquests tipus d’estudis per entendre-ho. Sense oblidar, també, que no tothom gaudeix d’accés a internet ni té la mateixa facilitat per moure´s per la xarxa.
Molts estudis assenyalen que patim, com a societat, d’una manca de nivell formatiu, suprimir el règim nocturn del batxillerat col•labora a perpetuar i cronificar aquest dèficit. La formació d´adults requereix de diversificació i de mitjans i si no es faciliten aquests el país se´n ressentirà.