dimarts, 7 de juliol de 2009

Convocatòria del programa experimental Qualifica't en els ensenyaments de formació professional

Referència: DOGC núm. 5415 - 07/07/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s'estableix el programa experimental Qualifica't en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s'obre convocatòria de selecció de centres per al curs acadèmic 2009-2010. (Pàg. 54513)
Termini: fins al 30 de setembre de 2009