dijous, 16 de juliol de 2009

Llei d'educació

Referència: DOGC núm. 5422 - 16/07/2009
Departament: Presidència
LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. (Pàg. 56589)