dimarts, 21 de juliol de 2009

Relació de centres educatius seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques

Referència: DOGC núm. 5425 - 21/07/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2050/2009, de 25 de juny, per la qual s'aprova la relació definitiva de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, i de màster de professorat d'educació secundària i batxillerat, formació professional i d'ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria per al període 2009-2013. (Pàg. 58078)