dilluns, 20 de juliol de 2009

Creació del sistema públic d'indicadors de qualitat esportiva de l'esport escolar

Referència: DOGC núm. 5424 - 20/07/2009
Departament: Vicepresidència
RESOLUCIÓ VCP/2013/2009, de 9 de juliol, de creació del sistema públic d'indicadors de qualitat esportiva de l'esport escolar vinculat amb el Pla Català d'Esport a l'Escola per a l'any 2009 i d'aprovació del procediment i els requisits per a la seva elaboració. (Pàg. 57532)