divendres, 10 de juliol de 2009

Validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 dels ensenyaments d'esports de règim especial

Referència: DOGC núm. 5418 - 10/07/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1910/2009, de 30 de juny, per la qual s'estableix el procediment de validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 dels ensenyaments d'esports de règim especial. (Pàg. 55467)