divendres, 17 de juliol de 2009

Procediment d'autorització per cursar parcialment cicles formatius a persones que no posseeixen els requisits acadèmics

Referència: DOGC núm. 5422 - 16/07/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1985/2009, de 10 de juliol, del procediment d'autorització per cursar parcialment cicles formatius a persones que no posseeixen els requisits acadèmics. (Pàg. 56799)