divendres, 24 de juliol de 2015

Accions d'orientació i acompanyament a la inserció 2015

Referència: DOGC núm. 6920 (24/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/228/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.