dimarts, 7 de juliol de 2015

Accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social 2015

Referència: DOGC núm. 6907 (07/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/199/2015, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.