dimecres, 22 de juliol de 2015

Subvencions per les activitats d'associacions de mares i pares realitzades durant l'any 2014

Referència: DOGC núm. 6918 (22/07/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/223/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2014.