dilluns, 20 de juliol de 2015

Programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades 2015

Referència: DOGC núm. 6916 (20/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.