dijous, 9 de juliol de 2015

Programa Treball i Formació adreçat a persones que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació 2015

Referència: DOGC núm. 6909 (09/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.