dijous, 30 de juliol de 2015

Prova d'accés al cicle formatiu de grau superior de tècnic superior en tècniques d'actuació teatral i regulació del procediment d'admissió 2015-16

Referència: DOGC núm. 6923 (29/07/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1736/2015, de 20 de juliol, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i es regula el procediment d'admissió en els centres sostinguts amb fons públics que l'imparteixen, corresponents al curs 2015-2016.