dimecres, 8 de juliol de 2015

Mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció 2015

Referència: DOGC núm. 6907 (07/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/200/2015, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.