dimecres, 29 de juliol de 2015

Prova d'accés al cicle formatiu de grau mitjà de tècnic d'animació en circ i regulació del procediment d'admissió 2015-16

Referència: DOGC núm. 6923 (29/07/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1737/2015, de 20 de juliol, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, i es regula el procediment d'admissió en els centres sostinguts amb fons públics que l'imparteixen, corresponents al curs 2015-2016.