divendres, 18 de setembre de 2015

Cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions frigorífiques i de climatització

Referència: DOGC núm. 6958 (17/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 200/2015, de 15 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions frigorífiques i de climatització.
Enllaç: currículum.