dimarts, 22 de setembre de 2015

Proves d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 6961 (22/09/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2067/2015, de 9 de setembre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.