diumenge, 27 de setembre de 2015

Incorporació al mercat de treball de joves acollits a la Garantia Juvenil, mitjançant el foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, 2015 i 2016

Referència: DOGC núm. 6963 (25/09/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/298/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, i s'obre la convocatòria pluriennal per als anys 2015 i 2016.