dijous, 10 de setembre de 2015

Cicle formatiu de grau superior de so per a audiovisuals i espectacles

Referència: DOGC núm. 6954 (10/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 196/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de so per a audiovisuals i espectacles.
Enllaç: currículum.