dijous, 17 de setembre de 2015

Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web

Referència: DOGC núm. 6958 (17/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 199/2015, de 15 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web.
Enllaç: currículum.