divendres, 11 de setembre de 2015

Cicle formatiu de grau superior d'il·luminació, captació i tractament d'imatge

Referència: DOGC núm. 6954 (10/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 197/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'il·luminació, captació i tractament d'imatge.
Enllaç: currículum.