dijous, 3 de setembre de 2015

Cicle formatiu de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics

Referència: DOGC núm. 6949 (03/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 192/2015, d'1 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics.
Enllaç: currículum.