dissabte, 26 de setembre de 2015

Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals 2015-16

Referència: DOGC núm. 6963 (25/09/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.