dimecres, 9 de setembre de 2015

Proves dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius 2015

Referència: DOGC núm. 6953 (09/09/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1987/2015, d'1 de setembre, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2015.
Enllaç: convocatòria.