dimarts, 20 de novembre de 2012

Calendari per renovar els membres dels consells escolars dels centres

Referència: DOGC núm. 6257 (20/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2475/2012, de 25 d'octubre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
Enllaç: calendari.