diumenge, 18 de novembre de 2012

Eleccions 2012: propostes educatives del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Les propostes educatives del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
.- Es comprometen a què no tornarà a baixar ni un exercici més el pressupost destinat a educació. Cada any creixerà el màxim que permeti la conjuntura econòmica, i serà la primera partida en retornar als nivells pressupostaris d’abans de la crisi.
.- Garantir beques i ajuts per a llars d'infants perquè cap família es quedi sense plaça.
.- Tornar a finançar amb 1.300€ cada plaça de llars d’infants municipals des del primer moment, i tornar a un finançament suficient arribant l’aportació als 1.800€ o més en aquelles situacions que ho requereixin.
.- Endegar un acord amb tots els sectors (directors, sindicats, AMPA) per tal d’establir entre tots la manera de passar aquesta època de crisi amb la menor afectació a l’educació.
.- Cal que els centres exerceixin la seva autonomia per trobar els espais d’estalvi i eficiència i no aplicar regles universals. Progressivament incrementar la plantilla de professors fins restablir les ràtios de professor/alumne de 2010.
.- Treballar per tornar a equiparar totes les escoles sostingudes amb fons públics.
.- Suprimir, ara que hi ha una sentència judicial que ho permet, els concerts amb les escoles que segreguen per sexes.
.- Donar compliment al compromís de creació de places per a infants amb necessitats educatives especials.
.- Incidir en la millora de l’èxit escolar duent a terme, entre altres, polítiques d’atenció a la diversitat i la represa dels Plans Educatius d’Entorn.
.- Eliminar les taxes de l’FP.
.- Proposar als joves aturats que tenen baixa o nul∙la formació un “Contracte per al
futur”, per tal que s’incorporin a la Formació Professional amb una beca o crèdit-salari.
.- Multiplicar el nombre de treballadors i treballadores que es formen a les empreses de Catalunya i aconseguir arribar a totes les categories professionals de les empreses.
.- Organitzar les polítiques laborals d’ocupació i qualificació per garantir que respecti les trajectòries vitals de les persones.
.- Promoure polítiques de formació específiques per a les persones treballadores dels sectors més afectats pels efectes de la crisi en altres sectors vinculats amb capacitat de creació de llocs de treball que ens ajudin a enfortir i modernitzar el nostre model productiu.
.- Incentivar la permanència de l’alumnat en l’ensenyament secundari postobligatori.
.- Garantir la qualificació de les persones en atur mitjançant la capitalització de la formació per l’ocupació, la gestió d’ofertes de feina basada en el sistema de qualificacions, i la construcció d’un sistema de reconeixement de l’experiència professional.
.- Estendre la formació en alternança més adaptada a les necessitats de les empreses i el territori i amb modalitats contractuals adequades.
.- Impulsar la transferència completa dels fons de formació dedicats prioritàriament a les persones ocupades a Catalunya, així com la gestió del programa de bonificacions a la contractació estable i a la formació contínua bonificada per a les empreses.
.- Impulsar una Llei Catalana de Formació Professional, que incorpori els elements definits en la Llei d’Educació de Catalunya, en especial aquells relatius a la formació per l’ocupació.
.- Apostar per les “competències clau”, augmentant significativament les capacitats lingüístiques, digitals i habilitats personals dels treballadors de Catalunya, en línia amb l’Estratègia Europea 2020.
.- Regular totes les actuacions que condueixen al reconeixement de les competències professionals i dels estudis no formals com a fórmula de creixement professional i de millora de la productivitat empresarial.
.- Flexibilitzar els estudis d’FP per acostar-se encara més a l’empresa a través de la implantació de més projectes innovadors FP.CAT i de la integració progressiva dels tres sistemes de formació professional.
.- Desenvolupar estratègies específiques de qualificació en sectors clau: biotecnologia, automoció, aeroespacial,...
.- Incentivar la posada en marxa de plans de formació contínua, coresponsabilitzant les persones treballadores i les empreses, que siguin transversals a totes les categories professionals, especialment per a empreses de més de 25 treballadors/es a Catalunya.
.- Afavorir l’experiència professional internacional, sobretot per a les persones joves, a través de l’increment de la mobilitat laboral que fomentarà la nova Oficina de Treball Internacional.