dilluns, 26 de novembre de 2012

Prova d'avaluació de quart curs de 2012-13

Referència: DOGC núm. 6261 (26/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2544/2012, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2012-2013.