dijous, 22 de novembre de 2012

Proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial

Referència: DOGC núm. 6258 (21/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2487/2012, de 9 de novembre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.