divendres, 30 de novembre de 2012

Programa d'aprenentatge permanent 2013-15

Referència: DOGC núm. 6265 (30/11/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/391/2012, de 23 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria del Programa d'aprenentatge permanent de la Unió Europea corresponent al període 2013-2015.
Enllaç: convocatòria.