dissabte, 17 de novembre de 2012

Eleccions 2012: propostes educatives del Partit Popular Català (PPC)

Les propostes educatives del Partit Popular Català (PPC) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
.- Potenciar a escoles i instituts programes de simulació d’empreses i d’emprenedoria.
.- Fomentar l’ocupació parcial per part dels estudiants universitaris a través de la creació de la “Beca Universitària Compatible” (BUC), per la qual s’establiran convenis entre la Generalitat i empreses privades amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral dels estudiants en la seva etapa acadèmica.
.- Impulsar, a les escoles catalanes, l’ensenyament trilingüe, introduint progressivament l’anglès com a llengua vehicular conjuntament amb el català i el castellà.
.- Apostar per la Formació Professional Dual que asseguri una formació integral entre el centre de formació i l’empresa.
.- Establir per llei el reconeixement dels professors com a autoritat pública, per reforçar la seva autoritat a l’aula i per augmentar el reconeixement social de la seva tasca educativa. Elaborar un nou Estatut de la Funció Pública Docent en la qual s’estableixi un pla de carrera i incentius coherents amb l’esforç que es demana als professors.
.- Incrementar els centres d’educació especial per a alumnes amb necessitats educatives específiques que, per les seves característiques, necessiten una atenció especialitzada.
.- Lluitar contra el fracàs escolar avançant les actuacions en aquest àmbit a l’educació primària, establint uns majors controls en el procés d’aprenentatge de l’alumne amb especial èmfasi en les assignatures instrumentals bàsiques.