divendres, 9 de novembre de 2012

Proves per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i el títol de graduat en educació secundària obligatòria per a més grans de 18 anys 2012

Referència: DOGC núm. 6250 (09/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2360/2012, de 6 de novembre, de modificació de la Resolució ENS/480/2012, de 8 de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2012.
Enllaç: convocatòria.