dimarts, 6 de juny del 2006

Reflexions al voltant de la prova d'accés als CFGM (i III)

Un dubte que sempre m'ha voltat pel cap és el següent: els centres educatius tenen la facultat d'aprovar o suspendre un alumne que està cursant l'E.S.O. i, per tant, tenen la potestat d'atorgar el titol del Graduat en E.S.O. o no en funció de l'avaluació final que faci d'aquest alumne. Bé doncs, aquest mateix centre educatiu no pot tenir la facultat d'atorgar el certificat corresponent perque un alumne seu es pugui matricular en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?. Els centres poden decidir sobre l'atorgament del Graduat en E.S.O., que és un titol reglat i vàlid acadèmicament, i no poden decidir si un alumne que ha fet un Programa de Garantia Social està en condicions o no de poder-se matricular en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?. No ho sé, però jo trobo certes desproporcions entre aquests dos fets. L'obtenció o no del Graduat permet continuar o interrompre els estudis dins del sistema educatiu. D'altra banda l'obtenció del certificat per poder-se matricular en un CFGM tan sols permet cursar-lo i en tot cas si se supera aquest és quan l'alumne pot continuar estudis dins el sistema educatiu. Tot plegat sembla com que no ens fiessim de la feina que fan els centres educatius.
Altres temes que deixo per més endavant són si el tipus de prova és el més adient; si el futur dels PGS en la figura dels PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial) está ben resolt o encara en aquest país no hem acabat d'entendre ben bé això de la diversificació i el significat dels itineraris personals, etc, etc ...................