dimarts, 17 de setembre del 2013

Estades formatives en empreses o institucions d'altres països 2013

Referència: DOGC núm. 6461 (17/09/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/217/2013, de 26 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius privats i de titularitat municipal, per a la realització d'estades formatives en empreses o institucions d'altres països per part d'alumnat d'ensenyaments professionals, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2013.

dilluns, 9 de setembre del 2013

Plans de formació adreçats a persones treballadores ocupades 2013

Referència: DOGC núm. 6455 (06/09/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/211/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels plans de formació professional d’oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, i s'obre la convocatòria de 2013.


diumenge, 8 de setembre del 2013

Programa mixt Treball i Formació 2013

Referència: DOGC núm. 6455 (06/09/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

dissabte, 7 de setembre del 2013

Programa Forma i Insereix 2013

Referència: DOGC núm. 6455 (06/09/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/209/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Insereix per a l'any 2013 (F&I 2013).

divendres, 6 de setembre del 2013

Matrícula en les ofertes formatives específiques de formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 6455 (06/09/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1859/2013, de 26 d’agost, de les mesures per facilitar la matrícula en les ofertes formatives específiques de formació professional inicial.
Enllaç: currículum.