dimarts, 30 de juny del 2009

Selecció d'IES d’ensenyaments artístics o especialitzats per ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua

Referència: DOGC núm. 5410 - 30/06/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1781/2009, de 22 de juny, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció d'instituts d'educació secundària que imparteixen ensenyaments professionals, artístics o especialitzats, per ser inclosos, a partir del curs 2009-2010, en el Projecte de qualitat i millora contínua. (Pàg. 52404)

diumenge, 28 de juny del 2009

Convocatòria per a impartir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius i relació de centres

Referència: DOGC núm. 5408 - 26/06/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1763/2009, de 12 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs de 2009-2010, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació. (Pàg. 51209)
Termini: 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC

dissabte, 27 de juny del 2009

Convocatòria subvencions del Programa de Qualificació Professional Inicial per al curs 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5408 - 26/06/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/1757/2009, de 19 de juny, per la qual es convoquen les subvencions del Programa de Qualificació Professional Inicial adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació d'atur per al curs acadèmic 2009-2010. (Pàg. 51260)
Termini: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

divendres, 26 de juny del 2009

Convocatòria programes de qualificació professional inicial curs escolar 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5408 - 26/06/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1758/2009, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria d'autorització per impartir els programes de qualificació professional inicial corresponents al curs escolar 2009-2010. (Pàg. 51205)
Termini: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

dimecres, 17 de juny del 2009

Preu màxim menjadors escolars per al curs escolar 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5402 - 17/06/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1642/2009, de 9 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació, i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2009-2010. (Pàg. 48748)

dijous, 11 de juny del 2009

La regulació de les ludoteques

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret pel qual es regulen les ludoteques, moltes de les quals s’havien constituït amb la ferma voluntat de fer d’escoles infantils al•legals. Benvingut sigui el citat Decret.
La Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola defineix la ludoteca com un centre d’esbarjo on es guarden jocs i joguines per a la seva utilització i préstec. Tanmateix l’Institut d’Estudis Catalans defineix la ludoteca com a centre d’educació en el lleure que fomenta l’activitat lúdica dels infants per mitjà de joguines, jocs didàctics, i d’altres. Així doncs una ludoteca mai ha de suplantar les funcions d’una escola infantil car la seva finalitat és el lleure de l’infant.
Aquesta regulació ha aixecat polseguera en el sector de les ludoteques, que se sent atacat i incomprès per part de la Generalitat, i que veu perillar el futur dels seus negocis. Negocis, val a dir, prou legítims, legals i honrats com el que més. Ara bé, la finalitat actual d’una part prou important de ludoteques tots sabem que no és la que hauria de ser. No és un argument vàlid, per part dels representants de les ludoteques, dir que aquest Decret no respon a la demanda social de manca de places de guarderies o, millor dit, d’escoles infantils. I no és vàlid perquè el que s’està regulant són les ludoteques i no pas les escoles infantils que ja fa molts anys que estan regulades. El que passa és que la inoperància de la Generalitat, en aquest tema, ha portat a creure a la gent que una ludoteca és igual a una escola infantil més barata. El propi nom del negoci diu què és un lloc on podem portar als infants a jugar i a que s’ho passin bé però no un lloc on aparcar o guardar nens. També Port Aventura és un espai lúdic i a ningú se li acudeix deixar els nens vuit hores al dia any rere any.
Una altra queixa del sector és que la regulació no l’hagi feta el Departament d’Educació i sí el Departament de Governació i Administracions Públiques. Sembla evident que al no ser un servei educatiu formal el que ofereixen les ludoteques el Departament d’Educació no té res a dir en aquest assumpte.
Fa por, també, l’argumentació que fan alguns pares en els mitjans de comunicació queixant-se per aquesta regulació que consideren que va contra els seus interessos personals i econòmics. Llegir que la titulació, i per tant la formació, és el de menys en aquests casos i que l’important és poder tenir col•locada la criatura en un lloc encara que no reuneixi les condicions ens indica que, en la nostra societat, hi ha pares que no assumeixen les seves responsabilitats paternes amb el mínim de seny necessari. Aquests arguments constaten que hi ha pares més preocupats en “guardar” els seus fills més que en contribuir a la seva educació. Com a societat civil ens hem d’alegrar d’aquest regulació però, alhora, cal exigir al Govern de la Generalitat la creació, o la facilitat de crear, moltes més places d’escoles infantils. No pot ser que moltes famílies visquin amb el neguit de no disposar d’una plaça escolar pel seu fill. Aquest és un dels grans dèficits que el tripartit, sis anys desprès, no només no ha millorat sinó que l’està empitjorant.

dimecres, 3 de juny del 2009

Revisió salarial de les escoles d'educació especial

Referència: DOGC núm. 5392 - 03/06/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/1506/2009, de 13 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per al 2009 del Conveni col•lectiu de treball del sector d'escoles d'educació especial de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 7900215). (Pàg. 44557)

dimarts, 2 de juny del 2009

Currículum i prova del títol de tècnic/a d'esport en l'especialitat d'atletisme

Referència: DOGC núm. 5391 - 02/06/2009
Departament: Educació
DECRET 85/2009, de 26 de maig, pel qual s'estableix el currículum i es regula la prova d'accés específica del títol de tècnic/a d'esport en l'especialitat d'atletisme. (Pàg. 44263)