dimarts, 11 d’octubre del 2016

Cicle formatiu de grau superior de caracterització i maquillatge professional

Referència: DOGC núm. 7223 (10/10/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/265/2016, de 19 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de caracterització i maquillatge professional.
Enllaç: currículum.