dijous, 28 de juny de 2012

Cursos per a l'accés als cicles de graus mitjà i superior

Referència: DOGC núm. 6158 (27/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.
Enllaç: organització.

dimecres, 27 de juny de 2012

Modificació mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari 2012-15

Referència: DOGC núm. 6158 (27/06/2012)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/60/2012, de 26 de juny, pel qual es modifiquen l'Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l'Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.
Enllaç: modificació.

dimarts, 26 de juny de 2012

Bases i convocatòria estades formatives en altres països 2012

Referència: DOGC núm. 6156 (25/06/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/172/2012, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius per tal que grups d'alumnes d'ensenyaments professionals realitzin estades formatives en empreses o institucions d'altres països, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2012.

dilluns, 25 de juny de 2012

Programes de qualificació professional 2012-13

Referència: DOGC núm. 6156 (25/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1222/2012, de 5 de juny, per la qual s'obre convocatòria pública per autoritzar establiments a impartir programes de qualificació professional el curs escolar 2012-2013.
Enllaç: convocatòria.

dissabte, 23 de juny de 2012

Criteris formació i convocatòria de les proves d'accés als cicles 2012-13

Referència: DOGC núm. 6155 (22/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1206/2012, de 13 de juny, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2012-2013, es fa publicitat dels centres de formació de persones adultes que l'imparteixen, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i increment d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.

divendres, 22 de juny de 2012

Organització de la formació en alternança

Referència: DOGC núm. 6155 (22/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
Enllaç: organització.

dijous, 21 de juny de 2012

Mesures excepcionals de reducció al personal del sector privat concertat 2012

Referència: DOGC núm. 6154 (21/06/2012)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/59/2012, de 19 de juny, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari de 2012 d'aplicació al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat i s'adequa l'Acord de Govern de 27 de març de 2012.
Enllaç: acord.

dilluns, 18 de juny de 2012

Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles 2012

Referència: DOGC núm. 6151 (18/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1157/2012, de 8 de juny, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l'any 2012.

dijous, 14 de juny de 2012

Calendari escolar 2012-13

Referència: DOGC núm. 6149 (14/06/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/151/2012, de 5 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2012-2013 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
Enllaç: calendari.