dijous, 31 d’agost del 2017

Finançament addicional als centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides

Referència: DOGC núm. 7445 (31/08/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/198/2017, de 25 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.
Enllaç: bases.

dimarts, 29 d’agost del 2017

Certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres privats concertats que imparteixin formació professional 2017

Referència: DOGC núm. 7443 (29/08/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2064/2017, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya, per a l'any 2017 (ref. BDNS 357999).
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 22 d’agost del 2017

Contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials 2017-18(ref. BDNS 358013)

Referència: DOGC núm. 7438 (22/08/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2049/2017, de 28 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 358013).
Enllaç: convocatòria.

divendres, 4 d’agost del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà en artesania de complements de cuir

Referència: DOGC núm. 7426 (03/08/2017)
Departament: Ensenyament
DECRET 128/2017, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir de la família professional d'arts aplicades a la indumentària.
Enllaç: currículum.

dijous, 3 d’agost del 2017

Cicle formatiu de grau superior de vestuari a mida i d'espectacles

Referència: DOGC núm. 7425 (02/08/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/183/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Vestuari a Mida i d'Espectacles.
Enllaç: currículum.

dimecres, 2 d’agost del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'organització i control d'obres de construcció

Referència: DOGC núm. 7425 (02/08/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/182/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Organització i Control d'Obres de Construcció.
Enllaç: currículum.