divendres, 28 d’octubre del 2011

Concurs escolar 2011-12 sobre consum responsable "La publicitat: compres o et compren?" (Consumòpolis 7)

Referència: DOGC núm. 5993 - 27/10/2011
Departament: Empresa I Ocupació
RESOLUCIÓ EMO/2489/2011, de 3 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2011-2012 sobre consum responsable "La publicitat: compres o et compren?" (Consumòpolis 7). (Pàg. 55555)

dijous, 27 d’octubre del 2011

Formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny

Referència: DOGC núm. 5993 - 27/10/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny. (Pàg. 55318)

dimecres, 26 d’octubre del 2011

Programa d'Aprenentatge Permanent 2012-14

Referència: DOGC núm. 5992 - 26/10/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/276/2011, de 20 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea corresponent al període 2012-2014. (Pàg. 54923)

dilluns, 24 d’octubre del 2011

Concurs públic per seleccionar centres concertats en funció de les característiques socioeconòmiqes dels alumnes

Referència: DOGC núm. 5990 - 24/10/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/273/2011, de 10 d'octubre, per la qual es convoca concurs públic per seleccionar centres privats concertats que podran rebre finançament addicional en funció de les característiques socioeconòmiqes dels alumnes escolaritzats. (Pàg. 54117)

dijous, 20 d’octubre del 2011

Taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament

Referència: DOGC núm. 5988 - 20/10/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/266/2011, de 4 d'octubre, per la qual s'informa de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament. (Pàg. 53659)

dimarts, 11 d’octubre del 2011

ORDRE ENS/257/2011 de compleció dels ensenyaments artístics superiors que s'extingeixen

Referència: DOGC núm. 5982 - 11/10/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/257/2011, de 30 de setembre, de compleció dels ensenyaments artístics superiors que s'extingeixen per l'aplicació del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006. (Pàg. 52106)

dilluns, 3 d’octubre del 2011

Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials 2010-11

Referència: DOGC núm. 5976 - 03/10/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/244/2011, de 30 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2010-2011. (Pàg. 50743)