dimecres, 29 de febrer del 2012

Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 2012-13

Referència: DOGC núm. 6077 (29/02/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/313/2012, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2012-2013.

divendres, 24 de febrer del 2012

Superfície mínima de determinades instal•lacions

Referència: DOGC núm. 6074 (24/02/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal•lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics.
Enllaç: superfícies.

dimecres, 15 de febrer del 2012

Directrius i convocatòria de la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària 2011-12

Referència: DOGC núm. 6067 (15/02/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/168/2012, de 6 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2011-2012.

dimarts, 14 de febrer del 2012

Subvencions d'activitats esportives en el Marc del Pla Català d'Esport a l'Escola 2011-12

Referència: DOGC núm. 6066 (14/02/2012)
Departament: Presidència
RESOLUCIÓ PRE/187/2012, de 9 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions del Consell Català de l'Esport per al desenvolupament d'activitats esportives en el Marc del Pla Català d'Esport a l'Escola, corresponents al curs 2011-2012.

dijous, 2 de febrer del 2012

Modificació del procediment d'admissió de l'alumnat als centres

Referència: DOGC núm. 6058 - 02/02/2012
Departament: Ensenyament
DECRET 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (Pàg. 4242)

dimecres, 1 de febrer del 2012

Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa 2012-13

Referència: DOGC núm. 6057 - 01/02/2012
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/69/2012, de 19 de gener, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2012-2013. (Pàg. 4075)