divendres, 28 de juliol del 2017

Escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social

Referència: DOGC núm. 7421 (27/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/164/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.
Enllaç: bases.

dijous, 27 de juliol del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials

Referència: DOGC núm. 7421 (27/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/163/2017, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials.
Enllaç: currículum.

dimecres, 26 de juliol del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'integració social

Referència: DOGC núm. 7420 (26/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'integració social.
Enllaç: currículum.

dimarts, 25 de juliol del 2017

Bases per a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials

Referència: DOGC núm. 7419 (25/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/160/2017, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.
Enllaç: convocatòria.

diumenge, 23 de juliol del 2017

Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius 2017

Referència: DOGC núm. 7417 (21/07/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1736/2017, de 17 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2017.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 21 de juliol del 2017

Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals 2017-18

Referència: DOGC núm. 7416 (20/07/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1721/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 20 de juliol del 2017

Programes de formació i inserció

Referència: DOGC núm. 7416 (20/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/157/2017, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció.
Enllaç: bases.

dijous, 6 de juliol del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils

Referència: DOGC núm. 7406 (06/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/139/2017, de 26 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils.
Enllaç: currículum.