dissabte, 23 de febrer del 2013

Proves d'accés de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol i futbol sala al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran 2013

Referència: DOGC núm. 6321 (22/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/299/2013, de 13 de febrer, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol i futbol sala al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2013.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 22 de febrer del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració

Referència: DOGC núm. 6321 (22/02/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 117/2013, de 19 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració.
Enllaç: currículum.

dimecres, 20 de febrer del 2013

Proves d'accés als cicles de formació professional inicial, als d'arts plàstiques i disseny, als esportius i als de nivell 1 i de nivell 3 2013

Referència: DOGC núm. 6318 (19/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/258/2013, de 8 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2013.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 19 de febrer del 2013

Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 2013-14

Referència: DOGC núm. 6318 (19/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/254/2013, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2013-2014.


dijous, 14 de febrer del 2013

Acreditació dels requisits d'accés als ensenyaments de grau superior d'alta muntanya

Referència: DOGC núm. 6314 (13/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/187/2013, de 28 de gener, per la qual s'obre el procés d'acreditació dels requisits esportius d'accés als ensenyaments esportius de grau superior de l'especialitat d'alta muntanya.
Enllaç: convocatòria.

dimecres, 13 de febrer del 2013

Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa 2013-14

Referència: DOGC núm. 6314 (13/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/186/2013, de 29 de gener, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2013-2014.
Enllaç: convocatòria.