dimecres, 27 d’octubre del 2010

Proves extraordinària i ordinària dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments

Referència: DOGC núm. 5742 - 26/10/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3345/2010, de 6 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2010-2011 dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 78073)

dijous, 21 d’octubre del 2010

Convocatòria de validació d'aprenentatges adquirits (nivell 1) de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 5739 - 21/10/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3299/2010, de 8 d'octubre, per la qual es convoca el procés per a la participació en el procediment de validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 dels ensenyaments esportius quant a les especialitats esportives d'atletisme, basquetbol, alta muntanya, descens de barrancs, escalada, mitjana muntanya, futbol, futbol sala i handbol. (Pàg. 77356)