dilluns, 28 de febrer del 2011

Proves d'accés als cicles de formació d'arts plàstiques i disseny 2011

Referència: DOGC núm. 5827 - 28/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2011 i se'n defineix el procediment d'execució. (Pàg. 12258)

divendres, 18 de febrer del 2011

Proves d'accés als cicles formatius i proves de caràcter general dels ensenyaments esportius 2011

Referència: DOGC núm. 5820 - 17/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/396/2011, de 9 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial, les proves de caràcter general dels ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2011. (Pàg. 9951)

dijous, 17 de febrer del 2011

Bases i convocatòria proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Referència: DOGC núm. 5820 - 17/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/395/2011, de 3 de febrer, per la qual s'aproven les bases que regeixen les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs acadèmic 2011-2012. (Pàg. 9912)

dimecres, 9 de febrer del 2011

Proves d'accés als ensenyaments de música curs 2011-12

Referència: DOGC núm. 5814 - 09/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/291/2011, de 4 de gener, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2011-2012. (Pàg. 7872)

dimarts, 8 de febrer del 2011

Proves d'accés als ensenyaments de música en els centres integrats 2011-12

Referència: DOGC núm. 5813 - 08/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/292/2011, de 4 de gener, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música, en els centres integrats, per al curs 2011-2012. (Pàg. 7642)

dissabte, 5 de febrer del 2011

Contrato de maestras 1923

Adjunto, como curiosidad, un contrato de maestras, del año 1923, con sus correspondientes cláusulas laborales.

divendres, 4 de febrer del 2011

Normes de preinscripció i matrícula per al curs 2011-12

Referència: DOGC núm. 5811 - 04/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/226/2011, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els ensenyaments sostinguts amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d'Ensenyament, artístics, esportius, d'idiomes o d'educació d'adults, per al curs 2011-2012. (Pàg. 6636)

dijous, 3 de febrer del 2011

Proves d'accés als ensenyaments de tècnic de diveroso esports al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran 2011

Referència: DOGC núm. 5809 - 02/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/197/2011, de 4 de gener, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern i de futbol i futbol sala al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2011. (Pàg. 6109)