dijous, 14 de desembre del 2017

Proves d'accés als ensenyaments de tècnic d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern 2018

Referència: DOGC núm. 7516 (14/12/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2849/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2018.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 1 de desembre del 2017

Proves lliures per a l'obtenció del títol de l’ESO i del certificat de formació instrumental per a més grans de 18 anys 2018

Referència: DOGC núm. 7509 (01/12/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2774/2017, de 3 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2018.
Enllaç: convocatòria.

dimecres, 25 d’octubre del 2017

Cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic

Referència: DOGC núm. 7480 (24/10/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/238/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic.
Enllaç: currículum.

dimarts, 24 d’octubre del 2017

Selecció i acreditació de centres formadors

Referència: DOGC núm. 7480 (24/10/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/237/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.
Enllaç: selecció.

dissabte, 21 d’octubre del 2017

Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides 2017-18

Referència: DOGC núm. 7478 (20/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 20 d’octubre del 2017

Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres 2017-18

Referència: DOGC núm. 7477 (19/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.
Enllaç: programa.

dijous, 19 d’octubre del 2017

Atenció educativa a l'alumnat

Referència: DOGC núm. 7477 (19/10/2017)
Departament: Ensenyament
DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
Enllaç: decret.

dimarts, 17 d’octubre del 2017

Finançament addicional els centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 2017-18

Referència: DOGC núm. 7475 (17/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2381/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 365461).
Enllaç: convocatòria.

dilluns, 16 d’octubre del 2017

Prova d'avaluació de quart curs de l'ESO 2017-18

Referència: DOGC núm. 7474 (16/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2365/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2017-2018.

dijous, 12 d’octubre del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'Aqüicultura

Referència: DOGC núm. 7472 (11/10/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/228/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Aqüicultura.
Enllaç: currículum.

dimecres, 20 de setembre del 2017

Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge 2017-18

Referència: DOGC núm. 7457 (19/09/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

dijous, 14 de setembre del 2017

Programes de formació i inserció 2017-18

Referència: DOGC núm. 7454 (14/09/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2161/2017, de 5 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 361901).
Enllaç: contingut.

dilluns, 4 de setembre del 2017

"Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”

Referència: DOGC núm. 7447 (04/09/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2094/2017, de 28 d'agost, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”.
Enllaç: contingut.

diumenge, 3 de setembre del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'ortopròtesis i productes de suport

Referència: DOGC núm. 7446 (01/09/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/199/2017, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Ortopròtesis i Productes de Suport.
Enllaç: currículum.

dissabte, 2 de setembre del 2017

Nou concepte retributiu per al professorat que imparteix ensenyaments concertats

Referència: DOGC núm. 7445 (31/08/2017)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/122/2017, de 29 d'agost, sobre la creació d'un nou concepte retributiu per al professorat que imparteix ensenyaments concertats.
Enllaç: acord.

divendres, 1 de setembre del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà de vídeo discjòquei i so

Referència: DOGC núm. 7445 (31/08/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/200/2017, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Vídeo Discjòquei i So.
Enllaç: currículum.

dijous, 31 d’agost del 2017

Finançament addicional als centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides

Referència: DOGC núm. 7445 (31/08/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/198/2017, de 25 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.
Enllaç: bases.

dimarts, 29 d’agost del 2017

Certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres privats concertats que imparteixin formació professional 2017

Referència: DOGC núm. 7443 (29/08/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2064/2017, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya, per a l'any 2017 (ref. BDNS 357999).
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 22 d’agost del 2017

Contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials 2017-18(ref. BDNS 358013)

Referència: DOGC núm. 7438 (22/08/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2049/2017, de 28 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 358013).
Enllaç: convocatòria.

divendres, 4 d’agost del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà en artesania de complements de cuir

Referència: DOGC núm. 7426 (03/08/2017)
Departament: Ensenyament
DECRET 128/2017, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir de la família professional d'arts aplicades a la indumentària.
Enllaç: currículum.

dijous, 3 d’agost del 2017

Cicle formatiu de grau superior de vestuari a mida i d'espectacles

Referència: DOGC núm. 7425 (02/08/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/183/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Vestuari a Mida i d'Espectacles.
Enllaç: currículum.

dimecres, 2 d’agost del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'organització i control d'obres de construcció

Referència: DOGC núm. 7425 (02/08/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/182/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Organització i Control d'Obres de Construcció.
Enllaç: currículum.

divendres, 28 de juliol del 2017

Escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social

Referència: DOGC núm. 7421 (27/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/164/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.
Enllaç: bases.

dijous, 27 de juliol del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials

Referència: DOGC núm. 7421 (27/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/163/2017, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials.
Enllaç: currículum.

dimecres, 26 de juliol del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'integració social

Referència: DOGC núm. 7420 (26/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'integració social.
Enllaç: currículum.

dimarts, 25 de juliol del 2017

Bases per a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials

Referència: DOGC núm. 7419 (25/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/160/2017, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.
Enllaç: convocatòria.

diumenge, 23 de juliol del 2017

Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius 2017

Referència: DOGC núm. 7417 (21/07/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1736/2017, de 17 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2017.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 21 de juliol del 2017

Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals 2017-18

Referència: DOGC núm. 7416 (20/07/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1721/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 20 de juliol del 2017

Programes de formació i inserció

Referència: DOGC núm. 7416 (20/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/157/2017, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció.
Enllaç: bases.

dijous, 6 de juliol del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils

Referència: DOGC núm. 7406 (06/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/139/2017, de 26 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils.
Enllaç: currículum.


dijous, 15 de juny del 2017

Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries

Referència: DOGC núm. 7391 (15/06/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1363/2017, de 7 de juny, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”.
Enllaç: programa.

dimarts, 6 de juny del 2017

Calendari escolar 2017-18

Referència: DOGC núm. 7384 (06/06/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
Enllaç: calendari.


diumenge, 4 de juny del 2017

Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses 2017-18

Referència: DOGC núm. 7383 (02/06/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1245/2017, de 26 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017-2018.
Enllaç: convocatòria.

dissabte, 3 de juny del 2017

Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP 2017-18

Referència: DOGC núm. 7383 (02/06/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1244/2017, de 24 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2017-2018.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 2 de juny del 2017

Cicle formatiu de grau superior de transport i logística

Referència: DOGC núm. 7383 (02/06/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/104/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de transport i logística.
Enllaç: currículum.

dimarts, 9 de maig del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística

Referència: DOGC núm. 7365 (09/05/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/73/2017, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística.
Enllaç: currículum.

dijous, 27 d’abril del 2017

Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals

Referència: DOGC núm. 7358 (27/04/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.
Enllaç: convocatòria.

dimecres, 26 d’abril del 2017

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2016-17

Referència: DOGC núm. 7357 (26/04/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/876/2017, de 19 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 14 d’abril del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions

Referència: DOGC núm. 7350 (13/04/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/58/2017, de 30 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions.
Enllaç: currículum.

dijous, 13 d’abril del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà de manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions

Referència: DOGC núm. 7350 (13/04/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/57/2017, de 31 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions.
Enllaç: currículum.

dimarts, 11 d’abril del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà de cultius aqüícoles

Referència: DOGC núm. 7347 (10/04/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/53/2017, de 29 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de cultius aqüícoles.
Enllaç: currículum.


dilluns, 10 d’abril del 2017

Programes de formació i inserció 2017-18

Referència: DOGC núm. 7345 (06/04/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/713/2017, de 28 de març, per la qual s'obre el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2017-2018.
Enllaç: procediment.

dimarts, 4 d’abril del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'administració i finances

Referència: DOGC núm. 7343 (04/04/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/48/2017, de 28 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'administració i finances.
Enllaç: currículum.

dimarts, 21 de març del 2017

Proves per a l'obtenció de les titulacions de tècnic i tècnic superior esportiu i a les formacions esportives de nivells 1 i 3 de la Val d'Aran 2017

Referència: DOGC núm. 7332 (20/03/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/529/2017, de 8 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2017, de la Val d'Aran.
Enllaç: convocatòria.

dilluns, 20 de març del 2017

Proves als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 17-18

Referència: DOGC núm. 7330 (16/03/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/504/2017, de 8 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2017-2018.
Enllaç: convocatòria.

diumenge, 19 de març del 2017

Bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors

Referència: DOGC núm. 7330 (16/03/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/503/2017, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors.
Enllaç: convocatòria.

dimecres, 8 de març del 2017

Preinscripció i matrícula curs 17-18

Referència: DOGC núm. 7324 (08/03/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.
Enllaç: normes.

dijous, 23 de febrer del 2017

Erasmus+ 2017

Referència: DOGC núm. 7314 (22/02/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/22/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat del programa Erasmus+ i de la convocatòria corresponent a l'any 2017, i s'adapta el marc general que regeix les convocatòries europees del programa Erasmus+ a Catalunya per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament.
Enllaç: convocatòria.

dimecres, 22 de febrer del 2017

Prova d'accés al cicle formatiu de grau superior de tècnic en tècniques d'actuació teatral 17-18

Referència: DOGC núm. 7313 (21/02/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/250/2017, de 9 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponent al curs 2017-2018.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 21 de febrer del 2017

Prova d'accés al cicle formatiu de grau mitjà de tècnic d'animació en circ 17-18

Referència: DOGC núm. 7313 (21/02/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/249/2017, de 9 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, corresponent al curs 2017-2018.
Enllaç: convocatòria.


dijous, 16 de febrer del 2017

Cicle formatiu de grau superior de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Referència: DOGC núm. 7310 (16/02/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/18/2017, de 8 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.
Enllaç: currículum.

dilluns, 13 de febrer del 2017

Proves d'accés als cicles de formació professional inicial, arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 i 3 2017

Referència: DOGC núm. 7307 (13/02/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/182/2017, de 3 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2017.
Enllaç: convocatòria.

dimecres, 8 de febrer del 2017

Cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal

Referència: DOGC núm. 7304 (08/02/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/15/2017, de 31 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal.
Enllaç: currículum.


divendres, 3 de febrer del 2017

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Referència: DOGC núm. 7301 (03/02/2017)
Departament: Ensenyament
DECRET 8/2017, de 31 de gener, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ, i se n'estableix el currículum.
Enllaç: currículum.


divendres, 20 de gener del 2017

Ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i regulació de la prova d'accés

Referència: DOGC núm. 7291 (20/01/2017)
Departament: Ensenyament
DECRET 5/2017, de 17 de gener, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés, per incloure-hi diverses especialitats i potenciar diferents perfils dins de cada especialitat.


divendres, 13 de gener del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà d'impressió gràfica

Referència: DOGC núm. 7286 (13/01/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/3/2017, de 9 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'impressió gràfica.
Enllaç: currículum.

dilluns, 2 de gener del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà d'estètica i bellesa

Referència: DOGC núm. 7278 (02/01/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/352/2016, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'estètica i bellesa.
Enllaç: currículum.