dimecres, 25 d’octubre del 2017

Cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic

Referència: DOGC núm. 7480 (24/10/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/238/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic.
Enllaç: currículum.

dimarts, 24 d’octubre del 2017

Selecció i acreditació de centres formadors

Referència: DOGC núm. 7480 (24/10/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/237/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.
Enllaç: selecció.

dissabte, 21 d’octubre del 2017

Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides 2017-18

Referència: DOGC núm. 7478 (20/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 20 d’octubre del 2017

Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres 2017-18

Referència: DOGC núm. 7477 (19/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.
Enllaç: programa.

dijous, 19 d’octubre del 2017

Atenció educativa a l'alumnat

Referència: DOGC núm. 7477 (19/10/2017)
Departament: Ensenyament
DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
Enllaç: decret.

dimarts, 17 d’octubre del 2017

Finançament addicional els centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 2017-18

Referència: DOGC núm. 7475 (17/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2381/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 365461).
Enllaç: convocatòria.

dilluns, 16 d’octubre del 2017

Prova d'avaluació de quart curs de l'ESO 2017-18

Referència: DOGC núm. 7474 (16/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2365/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2017-2018.

dijous, 12 d’octubre del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'Aqüicultura

Referència: DOGC núm. 7472 (11/10/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/228/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Aqüicultura.
Enllaç: currículum.